Lekcja 3: Elementy i znaczniki

Jesteś teraz gotowy aby nauczyć się sedna języka HTML: elementów.

Elementy tworzą strukturę w kodzie dokumentu HTML i informują przeglądarkę w jaki sposób strona internetowa ma prezentować informację. Generalnie element składa się ze znacznika otwierającego, treści, i znacznika zamykającego.

"Znaczniki"?

Znaczniki to etykiety używane do zaznaczania początku i końca elementu.

Wszystkie znaczniki mają ten sam format: zaczynają się znakiem mniejszości "<" i kończą znakiem większości ">".

Generalnie mówiąc, są dwa rodzaje znaczników - otwierające: <html> i zamykające: </html>. Jedyną różnicą jest znak ukośnik "/" dodawany przy znacznikach zamykających. Zawartość elementu umieszczasz między znacznikiem zamykającym i otwierającym.

Wszystko w kodzie HTML opiera się na elementach. Nauczyć się języka HTML to nauczyć się i korzystać z różnych znaczników.

Czy możesz pokazać mi jakieś przykłady?

Ok, element b używamy aby pogrubić litery. Cały tekst pomiędzy znacznikiem otwierającym <b> i znacznikiem zmykającym </b> zostanie pogrubiony w oknie przeglądarki. ("b" jest skrótem od "bold" czyli wyraźny.)

Przykład 1:


	<b>Ten tekst musi zostać pogrubiony.</b>
	

Będzie tak wyglądał w przeglądarce:

Ten tekst musi zostać pogrubiony.

Elementy h1, h2, h3, h4, h5 i h6 są używane do robienia nagłówków (h oznaczna "heading" czyli nagłówek), gdzie h1 jest pierwszym poziomem tak więc wynikiem jest tekst największy, h2 jest drugim poziomem i wynikiem będzie trochę mniejszy tekst, a h6 jest szóstym poziomem i jednocześnie ostatnim w hierarchii nagłówów - tekst będzie najmniejszy.

Przykład 2:


	<h1>To jest nagłówek</h1>
	<h2>To jest pod-nagłówek</h2>

Będzie tak wyglądał w przeglądarce:

To jest nagłówek

To jest pod-nagłówek

Więc, zawsze muszę otwierać i zamykać znaczniki?

Tak jak mówią, są wyjątki w regułach i w HTML wyjątkiem jest to, że istnieje kilka elementów, dla których znacznik zamykający i otwierający ma to samo znaczenie. Te tak zwane puste elementy nie są połączone w żaden sposób z tekstem, a jedynie tworzą oddzielne etykiety, na przykład, znacznik nowej linii wygląda tak: <br />.

Znaczniki lepiej pisać z dużej czy małej litery?

Większość przeglądarek nie patrzą na wielkość liter znaczników. <HTML>, <html> lub <HtMl> normalnie da ten sam rezultat. Jednak, poprawnie znaczniki pisze się małą literą. Więc wejdź w nawyk pisania znaczników małą literą.

Gdzie mam umieścić wszystkie te znaczniki?

Umieszczasz znaczniki w dokumencie HTML. Strona internetowa zawiera jeden lub więcej dokumentów HTML. Serfując po internecie, prawie za każdym razem otwierasz inne dokumenty HTML.

Jeżeli będziesz kontynuował naukę, w następnej lekcji w 10 minut stworzysz swoją pierwszą stronę internetową.<< Lesson 2: Co to jest HTML?

Lesson 4: Stwórz swoją pierwszą stronę >>

cron